Fra andre

Hovedfokuset i prosjektet har vært å gjenskape et levende jordsmonn med et rikt biologisk mangfold. Denne rapporteringen tar for seg resultatene fra forsøk utført i sesongen 2014.

> Les mer

Det skal være laglig når en jordarbeider og sår. Under kan du kort lese litt om hvordan du vurderer laglighet.

> Les mer

Målet med prosjektet var å belysa avlingsnivået i eng på gardar der det over fleire år berre er tilført ca. 3 kg fosfor gjennom husdyrgjødsla. Det er innkjøpt og brukt rein nitrogengjødsel som ammo...

> Les mer

Status for åkeren rett etter oppspiring er ofte lik status for avlingsnivå en oppnår omkring 2,5 måned senere. Les mer i linken under om viktige momenter for å lykkes i produksjonen.

> Les mer

Ragnvald Gramstad har i denne artikkelen belyst emnet. I vårt område har vi gode forhold for å produsera stor grovfôravling, både med omsyn til mengde og kvalitet. God blandingseng av timotei, engs...

> Les mer

Steinrik jord kan gi utfordringer for både setting og høsting av løken. En steinnedlegger kan gjøre beddet relativt steinfritt i de øvre 5-10 cm. Men kikk på saken under så får du med deg noen tank...

> Les mer

Skal vi oppsummere kort blir det at god laglighet, færrest mulig kjøringer og ikke for tungt akseltrykk er det viktigste for å redusere pakking nedover i jordsjiktet – slik at vi ikke får redusert ...

> Les mer

Med bakgrunn i ønsket om lenger lagersesong for norsk knollselleri, reiste 9 dyrkere sammen med Gartnerhallen, Norgro og Norsk Landbruksrådgiving til Zeeland sørvest i Nederland for å besøke 3 dyrk...

> Les mer

Artikkel fra www.forskning.no om gulrotsugeren.

> Les mer

Artikkel fra www.forskning.no om gulrotsugeren.

> Les mer