Fra andre

Status for åkeren rett etter oppspiring er ofte lik status for avlingsnivå en oppnår omkring 2,5 måned senere. Les mer i linken under om viktige momenter for å lykkes i produksjonen.

> Les mer

Ragnvald Gramstad har i denne artikkelen belyst emnet. I vårt område har vi gode forhold for å produsera stor grovfôravling, både med omsyn til mengde og kvalitet. God blandingseng av timotei, engs...

> Les mer

Steinrik jord kan gi utfordringer for både setting og høsting av løken. En steinnedlegger kan gjøre beddet relativt steinfritt i de øvre 5-10 cm. Men kikk på saken under så får du med deg noen tank...

> Les mer

Skal vi oppsummere kort blir det at god laglighet, færrest mulig kjøringer og ikke for tungt akseltrykk er det viktigste for å redusere pakking nedover i jordsjiktet – slik at vi ikke får redusert ...

> Les mer

Med bakgrunn i ønsket om lenger lagersesong for norsk knollselleri, reiste 9 dyrkere sammen med Gartnerhallen, Norgro og Norsk Landbruksrådgiving til Zeeland sørvest i Nederland for å besøke 3 dyrk...

> Les mer

Artikkel fra www.forskning.no om gulrotsugeren.

> Les mer

Tunge maskiner, mye kjøring, dårlig drenering og ulagelig jord gir oss store utfordringer med pakkskader i jord fra overflate til dype nivåer på alle jordarter.Avlings- og kvalitetsnedgang og ødel...

> Les mer

Tunge maskiner, mye kjøring, dårlig drenering og ulagelig jord gir oss store utfordringer med pakkskader i jord fra overflate til dype nivåer på alle jordarter.Avlings- og kvalitetsnedgang og ødel...

> Les mer

For dei som driv med potet og grønnsaksproduksjon, bør det vurderast å benytta fangvekster. Her kan du lesa litt meir om resultata frå ein prøving i regi av prosjektet «Potet og grønnsaksproduksjon...

> Les mer

Det spørsmålet måtte mange stille seg i 2011. Desverre utløser striper som de viste et avlingstap. Les om årsaken til striper av denne typen oppstår.

> Les mer