Fra andre

Mange møtte opp for å få med seg demonstrasjon av og faglig påfyll om dreneringsarbeid på Jæren 24.september 2015.

> Les mer

40 personer fra Østlandet deltok på diskusjonsmøte om grøfting i Drammen 5. april i regi av Vestfold Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving Viken og Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold. 20 entre...

> Les mer

Etter mange fuktige år og veldig laber aktivitet på dreneringsbiten, blir det fra i år innført ett tilskudd på kr 1000,- pr da til drenering av arealer som tidligere er grøftet.

> Les mer

Etter mange fuktige år og veldig laber aktivitet på dreneringsbiten, blir det fra i år innført ett tilskudd på kr 1000,- pr da til drenering av arealer som tidligere er grøftet.

> Les mer

Har du ein teig som må drenerast på nytt, start med å vurdera kva som ”gjekk gale” med det gamle dreneringssystemet. Ulike problemstillingar krev ulike tiltak.

> Les mer

Mange har dei to siste somrane opplevd vanskelege køyretilhøve på dyrkajorda si. Årsakene er fleire. Tunge maskiner, defekte grøfter, mangel på grøfter m.m. Hovudårsaka er likevel meir sommarnedbør...

> Les mer

For dei som driv med potet og grønnsaksproduksjon, bør det vurderast å benytta fangvekster. Her kan du lesa litt meir om resultata frå ein prøving i regi av prosjektet «Potet og grønnsaksproduksjon...

> Les mer

Kommunane på Haugalandet har ønska at Haugaland landbruksrådgjeving skal tilby grøfteplanlegging. Lars Ketil Flesland er vår mann på dette emnet. Her er kopi av artikkel som stod på trykk i Bondev...

> Les mer

Ved å sikte det en har tenkt å bruke over grøftene, kan en få kartlagt hvor godt materialet er som filter. Dette kan gjøres på Eurofins eller kanskje kan en lokal grusleverandør gjøre dette for deg

> Les mer

Billige rør og små dimensjoner har kortest levetid. Bruk godt filtermateriale. Beskytt rørene mot trykkskader. Viktig å gjøre grøftearbeidet nøyaktig.

> Les mer